robscheepers.com
Columns
29 mei 2020

Klaar met Hemelvaart

‘Wat is Hemelvaartsdag eigenlijk, papa?”, vraagt mijn jongste zoon. ,,Een vrije dag!”, antwoordt de oudste met twee gebalde vuisten. Het ergste is dat ik zelf niet heel veel meer info kan verschaffen over het hoe en waarom van deze feestdag. En ik ben daarin geen uitzondering. Ik hoor iedereen enkel over een lang weekend praten. Dat is voor de meesten blijkbaar de betekenis van Hemelvaart, ‘het begin van een lang weekend’. Maar ja, voor mij voelt iedere dag in de intelligente lockdown als een lang weekend. Dus waarom is deze dag dan zo speciaal?

,,Ik heb het even opgezocht, jongens. We vieren morgen dat Jezus Christus is opgevaren naar de hemel, 39 dagen na zijn wederopstanding uit de dood.” ,,Opgevaren?”, vraagt de jongste ,,Hoezo? In een boot of zo?” De oudste kijkt op van zijn telefoon. ,,39 dagen na zijn dood? Ook lekker smakelijk voor de andere gasten in die boot.” Een high five met zijn jongste broer volgt. ,,Niet leuk, jongens. Luister. Hier staat dat op Hemelvaartsdag Jezus is opgevaren naar God in de hemel.” De oudste fronst zijn wenkbrauwen. ,,Dus… wij vieren dat Jezus pas 39 dagen na zijn dood naar de hemel mocht? Maar God is toch zijn eigen vader? Hoezo mocht opa toen ie doodging wél meteen naar de hemel van God, en liet hij zijn eigen zoon gewoon 39 dagen wachten? Dat is echt ziek lang! Die gast heeft hem gewoon kaulo lopen dissen, weet je!” Ik kijk hem met open mond aan. ,,Misschien was er toen ook corona’’, oppert de jongste, ,,en mocht hij gewoon niet eerder op bezoek komen, omdat zijn vader heel erg oud was!”

Dat ik de achtergrond van onze feestdagen moet opzoeken, maakt duidelijk dat deze hun relevantie in de huidige samenleving compleet zijn verloren. Waarom ­houden we er dan zo krampachtig aan vast? Kunnen we niet wat van die sleetse vieringen combineren? Hemelvaart en Pinksteren, bijvoorbeeld? Pasen en Pinksteren mag van mij ook, maar de kans dat die twee feesten ooit op één dag vallen, lijkt me vrij minimaal. Wellicht kunnen we de vrijgekomen vrije dagen ­inzetten voor een groots een jaarlijks terugkerend religie-onafhankelijk feest. Het is tijd voor verandering! Niet langer stilstaan bij wazige, onverklaarbare zaken uit het verleden, maar het heden vieren.Door bijvoorbeeld dankbaarheid te tonen aan de harde werkers die momenteel zonder persoonlijk gewin de maatschappij draaiende houden. Laten we de barmhartige personen bedanken die er nu nogal bekaaid vanaf komen. Daarom mensen! Vanaf 2021 geen Hemelvaartsdag meer, geen tweede pinkster-, paas- of kerstdag! Voortaan vieren we ieder jaar ‘Vaderweek’. Zeven dagen van feest en bezinning, waarbij we stilstaan bij de échte helden van deze tijd, de vaders! En reken maar dat ik dat concept niet hoef uit te leggen aan mijn kinderen.

Terug naar het overzicht